Spór mieszkańców Szklar z należącą do KGHM spółką Energetyka

Dodane przez Magdalena Szymańska - 09-05-22

Spór mieszkańców Szklar z należącą do KGHM spółką Energetyka

W listopadzie 2017 r. wybuchł konflikt dotyczący dystrybucji darmowej wody pomiędzy mieszkańcami Szklar, wsi w Polsce, a Energetyką, spółką należącą do KGHM. Konflikt rozpoczął się, gdy Energetyka zaczęła pobierać opłaty za wodę rozprowadzaną wewnątrz własnych obiektów. Konflikt stał się gwałtowny, gdy Energetyka zaczęła odcinać wodę Szklarom, wsi liczącej prawie 1000 mieszkańców. Energetyka twierdziła, że woda jest przeciążona i musi być rozprowadzana bardziej równomiernie. Firma twierdziła również, że jest zobowiązana do płacenia za wodę, ponieważ zwraca wodę z kopalni, którą eksploatowała w Szklarach, do środowiska naturalnego.

Darmowa woda dla mieszkańców decyzją Sądu Najwyższego

Mieszkańcy Szklar Górnych powołują się na dwa dokumenty. Pierwszy z nich to Zarządzenie Wojewody z 1974 r. nakazujące KGHM dostarczanie wody za darmo. Co było powodem tego nakazu? Wody gruntowe w Szklarach Górnych zostały w latach 60. zanieczyszczone odpadami przemysłowymi z kopalń. Ludzie pili skażoną wodę przez kilka lat, co doprowadziło do zatrucia ołowiem u dzieci. Kiedy w stawach w Przemkowie z powodu skażonej wody ubyło ryb, ujawniono zatrucie wody. W 2000 roku Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję wojewody.